30 Haziran 2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

30 Haziran 2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

30 Haziran 2020

Sanayicimizin girdi maliyetlerini azaltmak, rekabet gücünü desteklemek ve nihai ürün fiyatlarını düşürmek amacıyla, ülkemizde ve Avrupa Birliği'nde üretimi olmayan girdi mahiyetinde hammadde ve ara mamullerde uygulanan gümrük vergileri Avrupa Birliği ile eş zamanlı olarak düşürülmektedir. Bu kapsamda, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 2703 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ülkemizde üretimi bulunmayan 125 özel tanımlı ürünün gümrük vergilerinin 01.07.2020 tarihinden itibaren düşürülmesi kararlaştırılmıştır.   

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

30 Haziran 2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar