İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği Yenilendi-No 2021/21

07 Nisan 2021

İTHALAT İŞLEMLERİNDE ELEKTRONİK BAŞVURU SİSTEMİ TEBLİĞİ YENİLENDİ TEBLİĞ NO: 2021/21

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2021/21) 7 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ 2017/3 Sayılı Tebliğin yerini alarak, “İthalat Genel Müdürlüğü İthalat Belge İşlemleri Sisteminde (İthalatBİS) kullanıcılara e-imza yetki başvurularında bazı kolaylıklar getirmiştir.

Yeni Tebliğe göre, firmalar eğer isterlerse başvuru belgelerini KEP adresinden Bakanlığın KEP adresine gönderebilecek, ayrıca fiziki olarak dosya göndermek zorunda olmayacaktır.

İstenen belgeler arasından imza sirküsü çıkarılmıştır.

Kamu kullanıcıları için ise, taahhütnamelerinde kurumu temsile haiz kişinin imzası yeterli olup, noter onayı aranmayacağı açık biçimde hüküm altına alınmaktadır. İlgili Tebliğe Ulaşmak

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2021/21)