Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ve Tebliğler

08 Ocak 2021

Resmi Gazete’de yayımlanan Karar ile sanayicilerimizin ucuz girdi teminini kolaylaştırmak ve maliyetlerini azaltmak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında ülkemiz ve AB’de üretimi yetersiz olan hammadde ve ara mamul niteliğinde 22 adet kimyasal ve elektronik eşyada, 1 Ocak 2021 - 15 Şubat 2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere %0 gümrük vergisiyle tarife kontenjanı açılmıştır.

 
            Söz konusu kontenjanların dağıtım usul ve esaslarına ilişkin yayımlanan Tebliğler çerçevesinde talepler toplanmaya başlanacaktır.


             Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Bazı Sanayi Ürünlerini İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3339)
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/1)
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/2)